Teampoint/Ambu

Teampoint/Ambu

Innovatie in de ambulancesector

Teampoint/ambu is een dynamisch totaalpakket voor effectieve bedrijfscommunicatie dat te benaderen is vanuit de standaard internetbrowser. Het wordt mogelijk gemaakt om zonder diepgaande technische kennis een intranetomgeving te bouwen én te onderhouden: maak bijvoorbeeld zelf een formulier, koppel gegevens uit andere applicaties, bepaal de workflow, en genereer rapportages! Het periodiek publiceren van prestaties, zoals ritgegevens, of het publiceren van nieuwsberichten wordt hiermee zeer eenvoudig! Het pakket is volledig aanpasbaar aan de wensen van zowel de organisatie, maar ook aan die van de individuele werknemer. Door middel van rollen (eindredacteur, redacteur, beheerder, sitemanager) kan iedere medewerker verantwoordelijk worden gemaakt voor een ‘eigen’ stukje content- , navigatie- of applicatiestructuur.

Beschikbare modules

Uw organisatie kan gelijk van start, standaard is teampoint/ambu uitgerust met een nieuwsmodule, kwaliteitshandboek, klankbord, documentbeheer, meldformulieren, formuliergenerator, workflowmodule en voertuigonderhoudsmodule. Additioneel kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een opleidingregistratiemodule, managementrapportage, roosterprogrammatuur etc.

Klik en sleep applicaties zelf in elkaar

Alle modules maken gebruik van dezelfde interface. De unieke klik-en-sleep interface van teampoint/ambu die via een standaard Internet browser te benaderen is, bevat onder andere:

– Content Management en Archiving

– Uitgebreide zoekfuncties

– Beveiliging

– Online editing

– Workflows

– Versiebeheer en Rollback

– Video conferencing via Netmeeting

– Persoonlijke agenda en inrooster tools

– Volledige integratie met MSOutlook

– Ondersteuning van vele formaten: (MSOffice, Photoshop etc.)

– Een scala aan importfuncties

– XML zorgt voor eenvoudige integratie met bestaande pakketten

– Interface aanpasbaar middels klikken en slepen

– Intranet applicatie generator

– Reportgenerator

– Snelle installatieprocedure

Demonstratie op locatie

Onderstaande schermvoorbeelden geven een goede weergave van de mogelijkheden, maar bij een demonstratie worden de ongekende mogelijkheden pas écht duidelijk! Dit doen wij graag, vrijblijvend en op desgewenst op locatie. Tijdens de demonstratie kunnen we actief inspelen op de eisen/wensen van uw ambulancedienst of RAV.

Omdat teampoint/ambu generieke technieken toegankelijk maakt, via een gebruiksvriendelijke interface, bent u zelf in staat nieuwe toepassingen voor het pakket samen te stellen. Hieronder worden de meest gebruikte toepassingen toegelicht aan de hand van de vijf basismodules van teampoint/ambu:

Intranet Manager

De intranet manager van teampoint/ambu heeft een web-out-of-the-box karakter, dat wil zeggen dat het direct na installatie gebruiksklaar is. Er kan dan meteen een browser worden geopend voor het aanmaken van gebruikers, het toekennen van rechten, het aanpassen van de kleur of taal van de interface, het plaatsen van content, documenten, etc. Contentmanagement, documentbeheer en versiebeheer zijn ook in dit pakket opgenomen. Hoewel teampoint/ambu een geheel nieuw intranet kan creëren, zijn er ook vele importmogelijkheden om de overgang van een oud intranet soepeler te laten verlopen of juist voort te bouwen daarop. In combinatie met de applicatie manager beschikt het intranet tevens over vele standaard intranet applicaties zoals een online helpdesk, voorraad beheer, telefoon applicatie, agenda beheer, zoek applicaties, en vele workflow mogelijkheden.

Application manager

De application manager heeft een duale functie. Het geeft meegeleverde applicaties in beheer en biedt daarnaast de mogelijkheid zelf applicaties samen te stellen. Met behulp van de application manager kunnen meegeleverde workflow pakketten, de helpdesk tool, het CRM-pakket  en het ERP-pakket en direct door een organisatie worden gebruikt en worden aangepast naar behoefte. De application manager kan legacy en backoffice data direct beschikbaar maken via het intranet. Zo kunnen order- of productiedata gemakkelijk worden ontsloten om deze te wijzigen of te doorzoeken. Ook beschikt de applicatiemanager over een wizard om verschillende type intranet applicaties te configureren. Deze variëren van simpele invulformulieren tot uitgebreide workflow software en agenda beheer

Project manager

Als meest uitgebreide module binnen teampoint/ambu zorgt de project manager gedurende de hele looptijd van een project dat het naadloos integreert met de dagelijkse bedrijfsvoering. Binnen de projectomgeving staan diverse tools ter beschikking ter stimulering van effectieve samenwerking, waaronder documentbeheer, versiemanagement, rollback, planningstools en gezamenlijk agendabeheer. Tevens integreert de projectomgeving met iedere desktop applicatie. Zo kunnen alle office documenten met TeamPoint/AMBU worden bewerkt maar ook bijvoorbeeld AutoCAD-ontwerpen of Photoshopbestanden. Deze eigenschap draagt samen met het uitgebreide documentbeheer bij aan de perfecte gebruikerservaring

Data manager

De data manager verzorgt gegevens binnen een organisatie. De applicatie manager en de report manager maken hier dankbaar gebruik van. De ‘oude’ data en gekoppelde systemen kunnen gemakkelijk binnen een intranet omgeving, door middel van bijvoorbeeld een invul formulier, een rapport of een zoek functie, worden getoond of worden gewijzigd. Met de Data manager wordt alle data binnen een organisatie duidelijk in kaart gebracht en aan elkaar gekoppeld. Er zijn hier uitgebreide import en intergratie wizards voor. Met de data manager is het dus mogelijk om reeds bestaande (stand-alone) applicaties te koppelen aan andere databronnen of systemen binnen de organisatie. Alle databronnen en systemen kunnen gemakkelijk via de browser benaderbaar worden gemaakt. Zo zou bijvoorbeeld het personeelssysteem gekoppeld kunnen worden aan de productie-, inkoop- of verkoopcijfers

Report manager

De report manager combineert de krachten van webbased oplossingen met die van traditionele rapportage. Interactieve, tabel en free-form rapporten kunnen zowel op aanvraag worden gegenereerd als op zelf ingestelde tijden automatisch worden aangemaakt en weggeschreven. Aan de hand van matrix rapporten kunnen gegevens worden samengevat voor management overzichten, waarbij drilldown functies directe beschikking over details geven. Paramater rapporten filteren data op basis van invoergegevens welke run-time aangeleverd kunnen worden. De presentatie van de gegevens geschiedt pas wanneer de gegevens zijn opgehaald uit de databron. Deze eigenschap zorgt er voor dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde rapport kunnen lezen in verschillende formaten. Met een enkele klik, wordt HTML een PDF-, Excel- of XML-bestand.

Wilt u meer informatie, of wilt u vrijblijvend een demonstratie van teampoint/ambu: Neem dan contact met ons op.