Online declareren

Online declareren

Efficiënt en betrouwbaar online declareren

Door de unieke koppeling met actuele afstandsinformatie van Locatienet.nl Time & Distance kan nauwkeurig worden berekend welke afstanden door uw medewerkers zijn afgelegd ten behoeve van dienstreizen. Deze afstandsberekening kan plaatsvinden door het invoeren van een postcode en/of een combinatie van adres- en plaatsnaam. Omdat aan deze afstandsberekening een kilometervergoeding gekoppeld wordt, is direct inzichtelijk welke kosten zullen worden gedeclareerd. Efficiënt én betrouwbaar! Reizen uw medewerkers veel met het openbaar vervoer, ook dan is het uiteraard mogelijk declaraties in te dienen

“Weerstand” in uw organisatie: Is digitaal indienen wel nodig?

Soms is men sceptisch over de invoering van dergelijke applicaties, medewerkers willen graag de traditionele variant (papieren formulier) blijven gebruiken. Men kan het gebruik van de applicatie stimuleren door bijvoorbeeld een bonus toe te kennen aan declaranten, bovenop de standaard kilometervergoeding. Deze bonus verdient zichzelf royaal terug omdat er minder arbeid nodig is om de declaraties af te handelen.

Specificeren van de afgelegde reizen

Printversie van de in te dienen declaraties

Overzicht met de status per declaratie

Extra mogelijkheden

Optioneel kan gebruik worden gemaakt van de volgende aanvullingen:

  • Voorinvulling van gegevensUit bestaande bedrijfsapplicaties kunnen gegevens worden gehaald als naam, adres, bankrekening, kostenplaats, afdeling etc.
  • “Single-sign-on”Integratie binnen een bestaand intranet geeft een mooie mogelijkheid om niet dubbel in te loggen om het formulier in te kunnen vullen. Eénmaal ingelogd, is het direct mogelijk het formulier in te vullen.
  • Digitaal accorderen door leidinggevenden
  • Indienen van overige kostenNaast declaraties voor dienstreizen, ook digitaal verzoeken indienen voor lunches, diner, parkeren etc.

Aanvullende informatie voor technici

De applicatie is ontwikkeld in ASP.net en maakt standaard gebruik van data afkomstig van MS SQL-server. Op verzoek kan het systeem met minimale aanpassingen ook worden gekoppeld aan een willekeurig ander DBMS. Heeft uw organisatie reeds een HRM-systeem in gebruik (PView, HRM4all etc.) dan bestaat de mogelijkheid om de contact- en bankgegevens uit uw systeem in te lezen in de declaratieapplicatie.

Meer weten?

Naast het aanpassen en integreren van deze applicatie, kan Triple Interactive u ook ondersteunen bij de invoering: Hoe nemen we de weerstand van medewerkers en management weg; wat zijn de minimale randvoorwaarden etc. Neem vrijblijvend contact op, voor meer informatie.