Penetratietest

Een Penetratietest of Pentest is een toets van een of meer computersystemen of netwerken op kwetsbaarheden. Met deze pentest wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor hackers om binnen te dringen op het netwerk. Of anderzijds misbruik van het netwerk, de site. diensten en de data te maken.

Prijzen

Triple Interactive biedt verschillende pentesten aan. Zo kennen wij de Quick- Standaard en Expert scan. Bij een Snelscan zal er naar de meest voorkomende kwetsbaarheden gekeken worden. De standaardscan zal dieper op de systemen proberen binnen te dringen. Onze Expertscan bestaat uit het niet alleen zoeken van mogelijke kwetsbaarheden, wij zullen deze ook actief proberen te testen en exploiten.

Bij alle scans zal Open Web Application Security Project (OWASP) gebruikt worden als startpunt voor onze scans. Bij elke scan zal er ook een advies worden opgeleverd. En besproken worden of er nader onderzoek nodig is.

Snel scan

$ 23.99

Korte beveiligingscheck
  • Type rapport: Beknopt overzicht van kwetsbaarheden
  • Handmatig: 4 uur

Standaard scan

$ 23.99

Technisch inzicht in huidige stand van beveiliging
  • Type rapport: Beknopte technische rapportage
  • Handmatig: 12 uur

Expert scan

$ 23.99

Uitgebreid inzicht in huidige stand van beveiliging
  • Type rapport: Uitgebreide rapportage en korte bespreking met security expert
  • Handmatig 40 uur*

* Afhankelijk van de gevonden kwetsbaarheden kan er meer tijd nodig zijn om deze in kaart te brengen.

Interesse in een penetratie test?

Neem contact op voor een offerte of als u vragen heeft.